Fair Trade Goud

Duurzaam geproduceerde sieraden van gecertificeerd goud


Sommige van onze sieraden zijn gemaakt van gecertificeerd goud. De goudstaven die voor de productie worden gebruikt, zijn individueel genummerd en kunnen dus langs de hele waardeketen worden getraceerd. Dit is een garantie:
  • Het goud werd gedolven met respect voor mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid.
  • Het goud werd gedolven in overeenstemming met strenge ecologische richtlijnen.
  • Het goud voldoet aan de “Conflict-Free Gold Standard” en garandeert dus dat er geen strijdende partijen mee worden gesteund.
Wij ondersteunen het concept van eerlijke handel door gouden sieraden te verkopen van gecertificeerde goudmijnen die voldoen aan de Fairtrade richtlijnen.

Gouden sieraden van duurzaam goud