Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Status: 06.06.2024

1. Toepassingsgebied
2. Leveringstermijnen en kosten
3. Bestelling en sluiting van het contract
4. Betaal
5. Annuleringsbeleid
6. Garantie/garantievoorwaarden
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Omzetbelasting
9. Opslag van contracttekst
10. Leveringsgebied en klantengroep
11. Prijzen en tijdelijke speciale aanbiedingen
12. Bevoegdheid
13. Adres/Drukwerk


1. Toepassingsgebied
Voor levering binnen de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk gelden onze algemene voorwaarden. Voor leveringen in het buitenland gelden speciale voorwaarden. Informatie over de buitenlandse vestigingen van RHOMBERG SCHMUCK vindt u op de betreffende "landenpagina". Deze landen worden bevoorraad door de nationale vestigingen van RHOMBERG SCHMUCK.

2. Verzendkosten
Wij leveren gratis binnen alle EU-landen.

3. Bestelling en sluiting van het contract
(1) U bestelt in onze winkel door:
- toevoegen aan uw winkelwagen
- voer uw verzendadres in
- controleer de gegevens en voltooi de bestelling door de betalingswijze te
   selecteren en de betalingsgegevens in te voeren
(2) Nadat u uw bestelling hebt ingediend, sturen wij u een e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen en met vermelding van uw bestelgegevens. Deze ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van uw bestelling, maar is slechts bedoeld om u te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen.
(3) De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door de goederen te leveren of u van de levering in kennis te stellen. Het contract wordt uitsluitend in het Duits gesloten.

4. Betaal
U beslist hoe u voor elke bestelling wilt betalen:

1. Snel afrekenen
1.1 Amazon Pay
Amazon Pay is een dienst voor klanten van Amazon.
Met de betaling en adresgegevens opgeslagen in uw Amazon account, kunt u de betaling snel en veilig uitvoeren.

1.2 PayPal Express Checkout
Als klant van PayPal kunt u de PayPal Express gebruiken en de Checkout-knop om het betalingsproces gemakkelijk en veilig te voltooien.

2. Online betaling met Saferpay
Saferpay ondersteunt verschillende betaalmethoden:
2.1 Kredietkaart:
Bij de facturering wordt het factuurbedrag van uw creditcardrekening afgeschreven. De heffing vindt pas plaats nadat de goederen zijn verzonden.

2.2 PayPal:
PayPal is een online betaaldienst waarmee u gemakkelijk betalingen kunt verrichten en ontvangen in webwinkels. Met PayPal kunt u online betalingen verrichten met een creditcard of bankrekening. Je hebt een PayPal rekening nodig. Om u aan te melden voor PayPal, gaat u naar www.paypal.com en klikt u op de link Aanmelden. De PayPal-rekening en de betalingstransacties via PayPal zijn gratis voor de koper.

3. Vooruitbetaling:
Uw bestelling wordt geleverd na ontvangst van het factuurbedrag op onze rekening.

Automatische creditering van geretourneerde goederen. Uw aankooprekening / creditcardrekening wordt na ontvangst van de retourzending gedebiteerd voor de waarde van de geretourneerde goederen. Als de aankooprekening een creditsaldo in uw voordeel heeft, hebt u uiteraard recht op een onmiddellijke betaling/overschrijving.

Terugbetalingen.
Als er na een bestelling nog tegoed is, informeren wij u onmiddellijk per e-mail in de vorm van een tegoedbonnummer. U kunt dit tegoed te allen tijde inwisselen voor een toekomstige bestelling door het nummer op te geven wanneer u de bestelling plaatst. Uw tegoed wordt in mindering gebracht op de geplaatste bestelling.


5. Annuleringsbeleid
Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( Rhomberg Schmuck GmbH, Cees Westland, Postbus 1, 7776 ZG Slagharen, Nederland, E-mail: info@rhomberg-sieraden.nl ) via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, gebruik van dit voorbeeld is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt vóór het einde van de annuleringstermijn.

De herroeping moet worden gestuurd naar:
Rhomberg Schmuck GmbH
CeesWestland
Postbus 1
7776 ZG Slagharen
Nederland
E-mail: info@rhomberg-sieraden.nl


Gevolgen van herroeping/annulering
Als u dit contract annuleert, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract ontvangen, crediteren voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan het type dat wij aanbieden, u hebt de goedkoopste standaardlevering gekozen). Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis hebt gesteld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft de waardevermindering van de goederen alleen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen vast te stellen. de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel na de levering is verwijderd.
  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd (zie graveerinstructies).


Opmerking: U vindt het modelformulier voor annulering in de voettekst onder Juridisch - Modelformulier voor annulering.

6. Garantie/garantievoorwaarden
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.
De verjaringstermijn voor rechtsvorderingen wegens gebreken bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van levering, d.w.z. ontvangst van de goederen door de koper.
Indien, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole, de goederen defect aankomen, nemen wij de kosten van terugzending voor onze rekening. In dat geval nodigen wij u uit om een gratis retourlabel aan te vragen. In geval van een garantieclaim kunt u contact opnemen met:
Rhomberg Schmuck GmbH
E-mail: info@rhomberg-sieraden.nl

7. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van RHOMBERG SCHMUCK GmbH tot de definitieve betaling.

8. BTW
Alle prijsinformatie is inclusief de wettelijke omzetbelasting.

9. Opslag van de contracttekst
Wij slaan de contracttekst niet op en deze kan niet meer worden opgevraagd nadat het bestelproces is voltooid. U kunt de bestelgegevens echter onmiddellijk na het indienen van de bestelling afdrukken. Bewaar daarom alle documenten en berichten die u van ons ontvangt zorgvuldig.

10. Leveringsgebied en klantenkring
Bestellingen en leveringen zijn in principe mogelijk binnen Nederland. Voor leveringen aan Zwitserland en Liechtenstein kunt u terecht op www.schmuck.ch. Als u levering wenst buiten de hierboven vermelde leveringsgebieden, proberen wij u graag te helpen. Schrijf naar het volgende e-mailadres: info@rhomberg-sieraden.nl

11. Prijzen en speciale aanbiedingen voor een beperkte tijd.
Alle prijzen zijn eindverbruikersprijzen en inclusief wettelijke BTW plus verzendkosten. De prijs geldt op het moment van bestelling.

12. Bevoegdheid
Bij transacties met eindgebruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de eindgebruiker van toepassing zijn. Indien de particuliere eindgebruiker niet binnen de Europese Unie woont, is onze vestigingsplaats de plaats van jurisdictie.

13. Adres/Drukwerk

Klantenservice:
E-mail: info@rhomberg-sieraden.nl

Algemeen directeur: Markus Bell

Geregistreerd onder HRB 3980
Registratiekantoor Kempten/Allgäu
Fiscaal identificatienummer: 128797924

Postadres

Rhomberg Schmuck GmbH
Sachsenstrasse 12
D-75177 Pforzheim