Voorbeeld herroepingsformulier

Annuleringsformulier

Als u het contract wilt herroepen, kunt u de volgende gegevens sturen naar:
Rhomberg Schmuck GmbH, Sachsenstr. 12, 75177 Pforzheim, Duitsland, E-mail: info@rhomberg-sieraden.nl

Hierbij herroep/annuleer  ik de door mij gesloten overeenkomst(en) voor de aankoop van de volgende goederen/verrichting van de volgende dienst:

Besteld op ..........................................................

Ontvangen op ........................................................

Naam en adres van de consument(en)

...................................................

...................................................

...................................................

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

.................................................................

Datum ....................................................