Privacy

Gegevensbescherming

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hierna informeren wij u uitvoerig over de verwerking van uw gegevens.

1. Toegang en hosting van gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elke oproep van een website slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de goede werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de GDPR dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten van derden
In het kader van de verwerking namens ons levert een derde partij diensten voor de hosting en weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze dwingende legitieme belangen bij een eerlijke presentatie van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de daartoe bestemde formulieren in de online shop, zoals hieronder beschreven, worden op hun servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact of het openen van een klantrekening te verwerken en u de bestelling en/of het openen van een rekening of het versturen van het contact niet kunt voltooien zonder deze gegevens te verstrekken. De verzamelde gegevens zijn te zien in de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van de GDPR om het contract en uw aanvragen te verwerken. Zodra het contract is afgesloten of uw klantenaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd zodra de fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn verstreken, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden de gegevens verder te gebruiken dan wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door gebruik te maken van een daartoe bestemde functie in de klantenrekening.

3. Uitwisseling van gegevens
Om de overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van de GDPR na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder voor de verwerking van de betaling. Sommige van de geselecteerde betalingsdienstaanbieders verzamelen deze gegevens ook zelf als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de betrokken betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mail nieuwsbrief
E-mail reclame met nieuwsbrief registratie

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor vereiste gegevens of de door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 lit.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Zodra u zich hebt afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

5. Integratie van de Google Customer Reviews Badge van Google LLC
De Google Customer Reviews Badge van Google LLC is in deze website geïntegreerd om ons Google Customer Reviews-keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om na een bestelling Google Reviews-producten aan kopers aan te bieden.

Dit dient ter bescherming van onze dwingende legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de GDPR. De Google Customer Reviews Badge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Google LLC, dat is gevestigd in de VS en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Wanneer de Google Customer Reviews Badge wordt opgevraagd, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Google LLC doorgegeven als u daarvoor toestemming hebt gegeven, als u besluit de producten van Google LLC te gebruiken nadat u een bestelling hebt afgerond of als u zich al hebt geregistreerd voor het gebruik ervan. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Google LLC. van toepassing.

6. Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze dwingende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van uw browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat hij u informeert over de cookie-instellingen en individueel beslist of u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen accepteert of uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij omgaat met cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

Cookie-instellingen opnieuw instellen

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.es), voor websiteanalyse. Dit dient ter bescherming van onze dwingende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de GDPR. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na beëindiging van ons gebruik van Google Analytics worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. EEN ACTUEEL CERTIFICAAT KAN HIER BEKEKEN WORDEN. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser add-on kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics u in de toekomst op deze website detecteert. Op uw eindapparaat wordt een opt-out-cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.


7. Social network plugins
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van sociale netwerken. Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De betreffende provider stuurt de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar uw browser en integreert deze in de pagina. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel heeft of op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een server van de desbetreffende aanbieder (eventueel in de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij een van de diensten, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel op het betreffende sociale netwerk. Bij interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Like" of "Share" te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op het sociale netwerk en getoond aan uw contacten daar. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen in de optimale marketing van ons aanbod te waarborgen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de GDPR. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en het instellen van opties ter bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieders. .

Als u niet wilt dat sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel op de desbetreffende dienst toewijzen, moet u zich bij de desbetreffende dienst afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de "NoScript" script blocker(https://noscript.net/).

8. Contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
 • overeenkomstig art. 15 GDPR, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, in de mate die daarin wordt gespecificeerd;
 • overeenkomstig Art. 16 GDPR heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • in overeenstemming met Art. 17 GDPR heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is.
  - het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van openbaar belang; of
  - om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
  is vereist;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  - betwist u de juistheid van de gegevens;
  - de verwerking is onwettig maar u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan;
  - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
  - u een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 GDPR;
 • in overeenstemming met art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat ze aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven;
 • overeenkomstig art. 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of arbeidsplaats of op het hoofdkantoor van onze onderneming.
9. SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het hangslotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals herroeping van de gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van de gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.


10. Amazon Cloudfront
We gebruiken het Amazon CloudFront content delivery network (CDN) van Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (AWS) om de veiligheid en afleversnelheid van onze website te verhogen. Dit komt overeen met ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Een CDN is een netwerk van [wereldwijd] gedistribueerde servers dat in staat is om geoptimaliseerde inhoud aan de websitegebruiker te leveren. Voor dit doel kunnen persoonsgegevens door AWS worden verwerkt in serverlogbestanden. Zie de uitleg onder "Hosting". [Daarnaast houden we [geanonimiseerde] logbestanden bij om de stabiliteit en veiligheid van onze website te garanderen [optimaliseren].

AWS is de ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker. Dit komt overeen met ons legitieme belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR om zelf geen content delivery network te exploiteren.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Of het bezwaar succesvol is, moet worden bepaald als onderdeel van een belangenafweging.

De verwerking van de in dit gedeelte gespecificeerde gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. De functionaliteit van de website is niet gegarandeerd zonder de verwerking.

Uw persoonlijke gegevens worden door AWS opgeslagen zolang als nodig is voor de beschreven doeleinden. [We verwijderen de opgeslagen logbestanden na [ ] ].

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties ten opzichte van AWS vindt u op: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf

AWS heeft nalevingsmaatregelen geïmplementeerd voor internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij AWS persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC's) van de EU. Meer informatie is te vinden op: https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals intrekking van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze juridische mededeling.


11. Add-ons en tools | Youtube
Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde YouTube-website. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina's bezoekt die voorzien is van een YouTube plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, sta je YouTube toe je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR U kunt meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https: //www.google.es/intl/es/policies/privacy/

**************************************************** ******************

12. Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Zodra u uw recht op bezwaar heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.
**************************************************** ******************